EXTRAS

VIP Travel

Tel: 064/1356-404


VIP Travel

PET/CT skener u Budimpesti

Uput


PET SKENER


Pre ugovaranja termina, pacijent bi trebao zatražiti od svog doktora sažetu istoriju DMGV PET CT HRVATSKA bolesti  koja bi bila od velike pomoći mađarskim doktorima.

Ovde možete napraviti download obrasca. Obrazac možete ispuniti direktno na stranici i sačuvati na kompjuteru ili prazni obrazac snimite na računar i naknadno ga ispunite. Kada imate ispunjen i sačuvan obrazac pošaljite nam ga e-mailom na

viptravel1@yahoo.com

Online verziju obrasca možete pronaći ako kliknete ne donji link

Download
VIP PET CT SRBIJA
230 kb